Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

surrealistyczna

November 08 2018

surrealistyczna
2934 3a6e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakobiety kobiety
surrealistyczna
3034 2aed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
surrealistyczna
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasomebunny somebunny
surrealistyczna
Spotykasz na swej drodze wielu przypadkowych ludzi lecz pewnego razu trafisz na tego jednego człowieka, który będzie potrafił zmienić Twój cały świat. Z dnia na dzień będzie stawał się coraz bliższy Twemu sercu, aż stanie się częścią Ciebie. Częścią potrzebną do oddychania. Częścią Ciebie. Częścią Twojego dnia. A gdy wyjedzie zaczniesz powoli umierać z tęsknoty. 
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaiammistake iammistake
surrealistyczna
3033 cf66 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
surrealistyczna
1364 b5e3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaikari ikari
surrealistyczna
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viaciarka ciarka
surrealistyczna
Reposted fromRynn Rynn via000monnnn066 000monnnn066
surrealistyczna
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via000monnnn066 000monnnn066
surrealistyczna
3923 37df 500

November 07 2018

surrealistyczna
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
8245 04b0 500
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajoannna joannna
surrealistyczna
surrealistyczna
9008 28b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna

November 06 2018

surrealistyczna
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatworcze tworcze
surrealistyczna
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
surrealistyczna

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl