Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

surrealistyczna
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
surrealistyczna
9209 6489
Reposted fromtygrysek tygrysek viaxsneakyx xsneakyx

August 19 2019

surrealistyczna
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolakocie olakocie
surrealistyczna
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie

July 15 2019

surrealistyczna
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
surrealistyczna
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaresort resort
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaresort resort
surrealistyczna
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
surrealistyczna
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
surrealistyczna
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
surrealistyczna
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath

July 02 2019

surrealistyczna
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
surrealistyczna
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslodziak slodziak
surrealistyczna
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
surrealistyczna
surrealistyczna
5597 3c6a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslodziak slodziak
surrealistyczna
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viafemme-fatal femme-fatal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl