Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

9124 4677
9124 4677
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna

April 19 2017

surrealistyczna
3850 323e 500
surrealistyczna

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaEtien Etien
surrealistyczna
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
surrealistyczna
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamiimi miimi
surrealistyczna
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
surrealistyczna
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viamiimi miimi
9764 0497
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaolakocie olakocie
surrealistyczna
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaawaken awaken
surrealistyczna
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl