Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

surrealistyczna
surrealistyczna
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski - "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaDaisy88 Daisy88
surrealistyczna
surrealistyczna
8118 2f36
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
8460 8273
surrealistyczna
surrealistyczna
4951 b1e8 500

September 21 2018

surrealistyczna
1224 fdb1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaOnly2you Only2you
8964 aea2 500
Reposted frombackground background viaOnly2you Only2you
5509 e2ff
Reposted fromkniepuder kniepuder vialivhanna livhanna
surrealistyczna
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Reposted fromscorpix scorpix viapomruki pomruki
surrealistyczna
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie viamisspandora misspandora
surrealistyczna
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakropq kropq
surrealistyczna
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakropq kropq
surrealistyczna
1020 b066 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamisspandora misspandora
6769 e4ab 500

mademoiselle-lolita:

hiroshima mon amour (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamisspandora misspandora
surrealistyczna
3998 f2ec
Reposted fromkarahippie karahippie viamisspandora misspandora

September 20 2018

surrealistyczna
1166 ba04
Reposted fromnoone97 noone97 viaostatnia ostatnia
surrealistyczna
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viapinkdress pinkdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl