Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

surrealistyczna
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viauciekam uciekam
1227 7e2e
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viajoannna joannna
9972 2ffd

1337tattoos:

tattooist_silo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viascorpix scorpix
surrealistyczna
surrealistyczna
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viascorpix scorpix
surrealistyczna
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viamole-w-filizance mole-w-filizance
surrealistyczna
Od ludzi chyba bardziej nienawidzę siebie. Tyle razy próbując coś osiągnąć zawsze coś spieprzyłem.
— Internety
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 26 2017

surrealistyczna
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viakapitandziwny kapitandziwny
surrealistyczna
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything.
— Grey's anatomy
Reposted fromwwannie wwannie
surrealistyczna
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
surrealistyczna
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaolakocie olakocie

May 16 2017

3712 d637 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexxie lexxie
surrealistyczna
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
surrealistyczna
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viareloveution reloveution
surrealistyczna
7380 34d2
Reposted fromdarkandtwistyinside darkandtwistyinside viaoll oll
surrealistyczna
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viareloveution reloveution

May 10 2017

3525 cb8f

lilli-lu-68:

Contatto

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamadda madda
surrealistyczna
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaawaken awaken
surrealistyczna
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaawaken awaken
surrealistyczna
Reposted fromzielono zielono viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl