Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

surrealistyczna
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaolakocie olakocie
surrealistyczna
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaolakocie olakocie
surrealistyczna
0344 2323 500
Reposted fromzie zie viapffft pffft

May 15 2019

surrealistyczna
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudelubie rudelubie
surrealistyczna
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viarudelubie rudelubie
surrealistyczna
surrealistyczna
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaciarka ciarka
surrealistyczna
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viabzdzil bzdzil
surrealistyczna
4047 ec95
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaantamariel antamariel
surrealistyczna
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantamariel antamariel
surrealistyczna
2728 8054 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viarudelubie rudelubie
surrealistyczna
4853 f19a 500
Poznań...
surrealistyczna
8448 bb94
Reposted fromrainles rainles viarudelubie rudelubie
surrealistyczna
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatost tost
surrealistyczna
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaalisja alisja

May 06 2019

surrealistyczna
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxsneakyx xsneakyx
surrealistyczna
7907 c15a
Reposted fromkarahippie karahippie vianowaczi nowaczi
surrealistyczna
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianowaczi nowaczi

April 30 2019

9050 1a62

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl