Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

surrealistyczna
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viascorpix scorpix
surrealistyczna
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
surrealistyczna

June 12 2018

surrealistyczna
Lekcja numer 999: nie można NIKOMU powiedzieć niezobowiązująco „kocham cię”. To jeden z nielicznych zwrotów na świecie, który zawsze ciągnie za sobą jakieś konsekwencje.
— "Od duszy strony"
surrealistyczna
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby.
— Alisa Ana

June 03 2018

surrealistyczna
surrealistyczna
Czy nie dziwne z nas stworzenia, że pozwalamy się tak sprowokować i nasze pierwsze uczucie lokujemy tam, gdzie nie ma żadnej nadziei? I czy smak tej nadzwyczaj nieprzemyślanej czułości nie był zawsze nieco gorzki dlatego, że była daremna? Kto wie, czy co poniektórzy potem w życiu nie z takich wspomnień właśnie czerpią podejrzenie, że nie da się ich pokochać.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viatake-care take-care
surrealistyczna
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii
surrealistyczna
3769 6798 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care
surrealistyczna

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel

June 02 2018

surrealistyczna
8780 96d0 500
Reposted frompiehus piehus vialove-in-vain love-in-vain
surrealistyczna
3749 6249 500
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
surrealistyczna
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
surrealistyczna
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viainmybetterworld inmybetterworld
surrealistyczna
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
surrealistyczna
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
surrealistyczna
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura

June 01 2018

7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan vialissie lissie
surrealistyczna
surrealistyczna

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl