Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

surrealistyczna
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

March 08 2019

surrealistyczna
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMySoupx3 MySoupx3
surrealistyczna
0409 11c8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMySoupx3 MySoupx3
surrealistyczna
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCattleya Cattleya

March 01 2019

surrealistyczna
Możliwe, ze nie jesteśmy w stanie kochać właśnie dlatego, ze pragniemy być kochani, to jest dlatego, ze domagamy się czegoś od tego drugiego (miłości), zamiast przystępować do niego bez żadnych wymagań i pragnąc wyłącznie jego obecności.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromcountingme countingme viaiamdreamer iamdreamer
surrealistyczna
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamdreamer iamdreamer
surrealistyczna
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaiamdreamer iamdreamer

February 27 2019

9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaCattleya Cattleya
surrealistyczna
9327 2c7c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaCattleya Cattleya
surrealistyczna
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
surrealistyczna

February 12 2019

surrealistyczna
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
surrealistyczna
6578 b3d1 500

February 08 2019

surrealistyczna
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viabooze booze
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
3281 068c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapalina palina
surrealistyczna
Reposted fromFlau Flau viatalula talula
surrealistyczna
7396 b569 500
How I met Your mother
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viakatisz katisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl