Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

surrealistyczna
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr vianiebieskieoczy niebieskieoczy
surrealistyczna
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viarawwwr rawwwr
surrealistyczna
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viamysweetheartt mysweetheartt

October 03 2019

surrealistyczna
Reposted fromesste esste viaaskman askman
surrealistyczna
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman

August 20 2019

surrealistyczna
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
surrealistyczna
9209 6489
Reposted fromtygrysek tygrysek viaxsneakyx xsneakyx

August 19 2019

surrealistyczna
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolakocie olakocie
surrealistyczna
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie

July 15 2019

surrealistyczna
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
surrealistyczna
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaresort resort
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaresort resort
surrealistyczna
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
surrealistyczna
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
surrealistyczna
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
surrealistyczna

July 02 2019

surrealistyczna
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl