Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

surrealistyczna
surrealistyczna
6974 ca41 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaumierajstad umierajstad
surrealistyczna
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
surrealistyczna
1742 6570
i think that there is nothing better than good coffee
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viamayamar mayamar
surrealistyczna
2977 7978
surrealistyczna
2523 97b0 500

inneroptics:

Eva Rubinstein

Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
surrealistyczna
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaspes spes
surrealistyczna
surrealistyczna
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
surrealistyczna
"Ludzie mają czasami poczucie, że doświadczają pustki, ale to na ogół oznacza, że są w nich uczucia, z którymi nie chcą być w kontakcie. Gdyby sobie pozwolili poczuć rozpacz, lęk, albo nienawiść, na przykład do bliskich osób, byłoby to zbyt przerażające. Bywa też tak, że pustkę czują osoby, które mają mocny rys narcystyczny i żyją zgodnie z fasadowym "ja", którym się obudowują, ponieważ boją się, że ich "ja" prawdziwe zostanie odrzucone. Nie są w kontakcie z sobą, tylko z wyobrażeniem o reakcjach na nich innych ludzi. I wtedy rzeczywiście mogą doznawać jałowości, braku sensu. Ale takiej pustki, żeby ktoś rzeczywiście nie miał w sobie nic – nie ma . Zawsze coś jest."
— Zofia Milska-Wrzosińska
surrealistyczna
surrealistyczna
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaKahlua Kahlua
9148 d856

heavenhillgirl:

Everybody wants some (2016), dir. Richard Linklater

surrealistyczna
5079 3747
Reposted frometernaljourney eternaljourney
surrealistyczna
5104 1a04
Reposted frometernaljourney eternaljourney
surrealistyczna
8304 9c07 500
modus operandi
surrealistyczna
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl