Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

surrealistyczna
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viamysweetheartt mysweetheartt
surrealistyczna
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
surrealistyczna
0587 8ee4
Reposted fromrisky risky vianiskowo niskowo
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viamaryjanejanis maryjanejanis
surrealistyczna
surrealistyczna
0655 b3a6
surrealistyczna
surrealistyczna
Nieważne dokąd uciekasz, zawsze wpadasz na siebie.
— Breakfast at Tiffany's (1961)
surrealistyczna
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasognito sognito
surrealistyczna
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted frominverosimil inverosimil vianiskowo niskowo
surrealistyczna
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadepresja depresja
surrealistyczna
surrealistyczna
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamysweetnewyork mysweetnewyork

January 18 2018

5988 f64a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSkydelan Skydelan
surrealistyczna
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viaazazel azazel
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl