Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)

September 12 2017

surrealistyczna
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viaoutofmyhead outofmyhead

September 11 2017

surrealistyczna
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.
surrealistyczna
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viafemme-fatal femme-fatal
surrealistyczna

surrealistyczna
surrealistyczna


A Vegan Horror Story
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viarawwwr rawwwr
surrealistyczna
3773 c65a
Reposted fromintryga intryga viarawwwr rawwwr
surrealistyczna
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawickednancy wickednancy
surrealistyczna
9538 9184 500
Reposted fromYuei Yuei viawickednancy wickednancy
surrealistyczna

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxmartii xmartii
surrealistyczna
Reposted fromsilence89 silence89 viarawwwr rawwwr

September 09 2017

8294 2d7c 500
surrealistyczna
surrealistyczna
8864 29f8 500
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeinthe beinthe
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viabeinthe beinthe
surrealistyczna
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viabeinthe beinthe
surrealistyczna
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaenka enka
surrealistyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl