Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

surrealistyczna
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
surrealistyczna
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaresort resort
surrealistyczna
surrealistyczna
surrealistyczna
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaresort resort
surrealistyczna
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
surrealistyczna
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
surrealistyczna
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
surrealistyczna
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath

July 02 2019

surrealistyczna
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
surrealistyczna
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslodziak slodziak
surrealistyczna
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
surrealistyczna
surrealistyczna
5597 3c6a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslodziak slodziak
surrealistyczna
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viafemme-fatal femme-fatal
surrealistyczna
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaiammistake iammistake
surrealistyczna

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaiammistake iammistake
surrealistyczna
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viafemme-fatal femme-fatal
surrealistyczna
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafemme-fatal femme-fatal
surrealistyczna

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

Reposted from12czerwca 12czerwca viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl