Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

1961 c0a0 500
surrealistyczna
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viajointskurwysyn jointskurwysyn
5876 f474 500
Reposted fromkimik kimik viadowntherabbithole downtherabbithole
surrealistyczna
surrealistyczna
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
surrealistyczna
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viaolakocie olakocie

July 10 2017

surrealistyczna
surrealistyczna
3506 8b2c
surrealistyczna
surrealistyczna
Dobrze jest czasem nie być.
Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
Szło mi coraz lepiej.
(...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski- "Radio Yokohama"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaolakocie olakocie

July 07 2017

surrealistyczna
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdybam gdybam

July 03 2017

surrealistyczna
2530 b629
Reposted frompeper peper viamysweetnewyork mysweetnewyork
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
surrealistyczna
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaolakocie olakocie
surrealistyczna
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl