Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
surrealistyczna
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
surrealistyczna
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viaaynis aynis
surrealistyczna
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaclaudelle claudelle
surrealistyczna
3789 5126
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
surrealistyczna
surrealistyczna
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaolakocie olakocie
surrealistyczna
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaolakocie olakocie

August 08 2017

4076 8f4b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutofmyhead outofmyhead
surrealistyczna
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoutofmyhead outofmyhead
surrealistyczna
surrealistyczna
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaostatni ostatni
surrealistyczna
9060 860d
Reposted fromxmartii xmartii viaoutofmyhead outofmyhead
surrealistyczna
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
surrealistyczna
3588 80fe 500
surrealistyczna
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaromantycznosc romantycznosc

August 05 2017

surrealistyczna
Reposted fromu-dit u-dit vialajla lajla
surrealistyczna
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako vialajla lajla
surrealistyczna
2947 b8e9
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl