Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2018

surrealistyczna
Lubię głośną muzykę, która zagłusza moje obolałe emocje. Przelotnie historie, które wypełniają puste przestrzenie w sercu. Ulice, na których mogę czuć się wolna. (...) Mijam ludzi, a w każdym z nich szukam ciebie. Pytają mnie:
- Przed czym uciekasz?
- Przed tęsknotą za tobą - odpowiadam w myślach. Milczę. Przecież nigdy się nie przyznam.
— Aleksandra Steć
surrealistyczna
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetnewyork mysweetnewyork

March 30 2018

surrealistyczna
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola

March 25 2018

surrealistyczna
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viajustfeel justfeel
surrealistyczna
Patrzę na ulicę po której co chwilę jeździ jakiś samochód i myślę o tych ludziach, którzy wracają do domu, do kogoś. Później zerkam na mój telefon, który od dawna nie wyświetla wiadomości od Ciebie. I zaczynam tęsknić za czasami, gdy Twój dom był moim domem, a Ty byłeś osobą do której chciałam wracać.
Reposted fromakward akward viahole-love hole-love
surrealistyczna
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaevildoro evildoro
surrealistyczna
surrealistyczna
5995 fe04 500
surrealistyczna
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viatos tos
surrealistyczna
Reposted fromjasminum jasminum viaMsChocolate MsChocolate
surrealistyczna
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viatos tos
surrealistyczna
Reposted fromFlau Flau viadlaczegonie dlaczegonie
surrealistyczna

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
8098 3e6a 500
surrealistyczna
6494 0840
Reposted fromsavatage savatage viapomruki pomruki

March 23 2018

surrealistyczna
6142 2640 500
surrealistyczna
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapffft pffft

March 14 2018

surrealistyczna
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl