Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

surrealistyczna
surrealistyczna
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaresort resort

January 22 2020

surrealistyczna
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaphilomath philomath

January 11 2020

surrealistyczna
8369 02ad 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacharlotte99 charlotte99
surrealistyczna
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które czesto są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
Reposted fromthesmajl thesmajl viaiamdreamer iamdreamer
surrealistyczna
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne

December 28 2019

surrealistyczna
Tymczasowy spadek nastroju to nie najgorsze, co może nas czekać. O wiele gorzej dzieje się, gdy zaczynamy wierzyć w to, co myślimy.
— Małgorzata Ohme
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly

December 11 2019

surrealistyczna
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane vialottibluebell lottibluebell

October 12 2019

surrealistyczna
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr vianiebieskieoczy niebieskieoczy
surrealistyczna
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viarawwwr rawwwr
surrealistyczna
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viamysweetheartt mysweetheartt

October 03 2019

surrealistyczna
Reposted fromesste esste viaaskman askman
surrealistyczna
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman

August 20 2019

surrealistyczna
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viagdziejestola gdziejestola
surrealistyczna
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
surrealistyczna
9209 6489
Reposted fromtygrysek tygrysek viaxsneakyx xsneakyx

August 19 2019

surrealistyczna
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolakocie olakocie
surrealistyczna
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie

July 15 2019

surrealistyczna
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
surrealistyczna
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl